Home Keuringen

Keuringen

Wist u dat uw draagbaar klimmateriaal, zoals trappen, ladders en rolsteigers, minimaal jaarlijks door een deskundige moet worden beoordeeld en geïnspecteerd? En wat dacht u van uw elektrisch gereedschap? Als werkgever bent u verplicht zorg te dragen voor het veilig gebruik hiervan. Ook tuinmachines die regelmatig worden gebruikt, moeten regelmatig onderhouden en gekeurd worden. Voor al deze keuringen hebben wij gecertificeerde monteurs in dienst.

Veiligheid staat voorop! Neem contact op om uw materialen te laten keuren.

Hubert
Adviseur tuinbouwtechniek Adviseur tuinbouwtechniek
rvos@voscapelle.nl hpruijsen@voscapelle.nl
06-53196139 06-53591443Keuren draagbaar klimmateriaal
Draagbaar klimmateriaal moet minimaal jaarlijks door een deskundige worden beoordeeld en geïnspecteerd. Wij zijn gecertificeerd om uw ladders, trappen en rolsteigers voor u te keuren volgens het besluit draagbaar klimmateriaal, NEN 2484 (ladders en trappen) en EN 1004 (rolsteigeronderdelen en kamer-/klapsteigers). Uw klimmateriaal wordt voorzien van stickers, aanwijzingen en certificaten zodat u bij controle door de arbodienst direct en duidelijk kunt laten zien dat u aan alle eisen voldoet.

Keuren elektrisch gereedschap
Op het gebied van elektrische veiligheid is het volgens de arbowet de taak van de werkgever om ervoor te zorgen dat elektrisch gereedschap, machines en apparaten veilig te gebruiken zijn. Door het laten keuren van uw elektrisch gereedschap kunt u aantonen dat u veilige arbeidsmiddelen beschikbaar stelt aan uw werknemers. Keuringen en inspecties van elektrische gereedschappen, machines en apparatuur worden door ons uitgevoerd volgens de norm NEN 3140:2011.

De keuring bestaat uit een visuele controle en een controle door meting of beproeving. Aan de keuring NEN 3140 worden de volgende eisen gesteld:
• Een registratie moet worden bijgehouden;
• De inspectie moet aantoonbaar zijn;
• Voor de gebruiker moet duidelijk zijn dat het te gebruiken gereedschap veilig is.

UA-25274573-1